Skip links

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Oι παρόντες όροι αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαθηκών», με έδρα Εθνάρχου Μακαρίου 45, Ρόδος, 85100, Ελλάδα, τηλ. 2241022141 email info@diathiki.online (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία» ή «η Ιστοσελίδα» ή «το Ινστιτούτο» ή το «ΕΛΙΔ»κ.λπ) (επίσης αναφερόμενη ως «η εταιρεία», η «ιστοσελίδα» ή «εμείς»). Οι παρόντες όροι περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων που αναφέρονται παραπάνω.

Κάνοντας περιήγηση στον ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην ενότητα “cookies”. Όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα, είναι απαραίτητο να συλλέξετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ (ΑΡ. 13 GDPR).

ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ

Τα δεδομένα σας συλλέγονται

 1. Mέσω των μεθόδων που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας ή της εγγραφής στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας (φόρμα επικοινωνίας και φόρμα εγγραφής).
 2. Μέσω της χρήσης της εφαρμογής Διαθήκη On-line

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι  κατά περίπτωση:

 1. Η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω της χρήσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.
 2. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, όπως αυτή αναφέρεται στους όρους χρήσης.
 3. Η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να  επεξεργαστούμε σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας και εφαρμογής Διαθήκη On-line είναι:

 • Στοιχεία που αναφέρονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο σας
 • Βιντεοσκοπήση σύντομης διάρκειας
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση υπαναχώρησης).
 • Στοιχεία διεύθυνσης
 • Στοιχεία επικοινωνίας (φυσικής και ηλεκτρονικής).

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να  επεξεργαστούμε σε περίπτωση απλής επικοινωνίας ή εγγραφής σε λίστα newsletter είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • E-mail.

ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας διατηρούνται στους server εταιρίας για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο διατηρούνται έως ότου δηλώσετε την πρόθεση σας να απεγγραφείτε από τη λίστα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής Διαθήκη On-line διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί η συμβατική υποχρέωση, όπως αυτή ανάλογα καθορίζεται στους όρους χρήσης.

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΡ. 14 GDPR).

Β.1. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι  η ενημέρωση σας ότι ο διαθέτης (χρήστης της υπηρεσίας) σας έχει ορίσει ως πρόσωπο που θα μας ενημερώσετε για το γεγονός του θανάτου του, προκειμένου να παρουσιαστεί η διαθήκη του στο αρμόδιο δικαστήριο και συνεπώς:

 1. Η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω της χρήσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.
 2. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, όπως αυτή αναφέρεται στους όρους χρήσης.
 3. Η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να  επεξεργαστούμε είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • E-mail

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί η συμβατική υποχρέωση, όπως αυτή ανάλογα καθορίζεται στους όρους χρήσης.

Β.2. ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Εφόσον, είστε δικηγόρος, του οποίου ο χρήστης της υπηρεσίας μας (διαθέτης) ζήτησε τη συμβουλή σας προκειμένου να συντάξει τη διαθήκη του, σκοπός επεξεργασίας είναι η καταβολή συμβολικού χρηματικού ποσού, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά ως μέρος της αμοιβής σας και συνεπώς:

 1. Η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω της χρήσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.
 2. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, όπως αυτή αναφέρεται στους όρους χρήσης.
 3. Η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να  επεξεργαστούμε είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • E-mail

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί η συμβατική υποχρέωση για την πληρωμή σας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο η διατήρηση των φορολογικών στοιχείων.

Β. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφορικά με την αποστολή newsletter αποδέκτης των σχετικών δεδομένων μπορεί να είναι τρίτη εταιρία παροχής υπηρεσιών marketing/επικοινωνίας η οποία δεσμεύεται από τη συνεργασία της με την Εταιρία, να μη χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από τους όρους του παρόντος. Κατά τα λοιπά και με τους ίδιους όρους, η εταιρία μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εταιρίες μηχανογράφησης και υποστήριξης ιστοτόπων, λογιστές και νομικούς συμβούλους εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αναφορικά με την ορθή τήρηση τους, την αποτροπή υποκλοπής ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβασης ή αλλοίωσης τους, δημοσιοποίησης ή κοινολόγησης τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τηλ: +30-210 6475600, και στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Τα παραπάνω θεωρούνται ως πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ.