Skip links

Πως δουλεύει

Το “Diathiki on-line” είναι μία υπηρεσία, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαθηκών, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τη νομική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε μια ιδιόγραφη διαθήκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρισκόμαστε, δημιουργώντας αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για τη γνησιότητά της ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η μυστικότητα της διαθήκης, η εχεμύθεια της διαδικασίας, αλλά κυρίως η μακροχρόνια φύλαξή της και η δικαστική δημοσίευσή της στις αρμόδιες αρχές μετά τον θάνατο του διαθέτη.

Δείτε παρακάτω

Σύνταξη Διαθήκης

Συντάσσετε τη διαθήκη σας σε ένα χαρτί. Στη διαθήκη μπορείτε να ορίσετε ποιος θα κληρονομήσει το περιουσιακό σας στοιχείο είτε αυτό είναι κινητό είτε είναι ακίνητο.  Τη διαθήκη σας μπορείτε να τη συντάξετε στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου, γράφετε και κατανοείτε καλύτερα.

Η εφαρμογή σας καθοδηγεί βήμα βήμα, όποτε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως παραλείψατε κάτι.

Σφράγιση Φακέλου

Μόλις η διαθήκη σας είναι έτοιμη, την τοποθετείτε σε έναν φάκελο και τον σφραγίζετε, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται.

Διασφάλιση Ταυτοπροσωπίας

Ανεβάζετε ένα σύντομο βίντεο με τον εαυτό σας και την ταυτότητά σας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είστε εσείς το πρόσωπο που συντάσσει τη διαθήκη.

Ενημέρωση οικείου

Ενημερώνετε τουλάχιστον ένα πρόσωπο ότι μας έχετε στείλει τη σφραγισμένη διαθήκη σας. Αυτό είναι το πρόσωπο το οποίο θα μας ενημερώσει όταν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαθήκη σας και από το οποίο θα ζητήσουμε να μας στείλει τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Αποστολή Φακέλου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διαθηκών

Στέλνετε τον σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά στη διεύθυνση που σας υποδεικνύεται στο αντίστοιχο βήμα της εφαρμογής. Όταν παραλάβουμε τον σφραγισμένο φάκελο, τον αρχειοθετούμε και τον φυλάμε, μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο βίντεο, σε τραπεζική θυρίδα, για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Τροποποίηση / Ανάκληση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τη διαθήκη σας ή να την ανακαλέσετε, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Κάνε τώρα τη διαθήκη σου

Δες πόσο εύκολο είναι

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Το Διαθήκη on line είναι μια ψηφιακή εφαρμογή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαθηκών, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νόμιμα, γρήγορα και με ασφάλεια τη δική σας μυστική διαθήκη με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Η εφαρμογή σας καθοδηγεί με αναλυτικές οδηγίες βήμα βήμα,  ώστε η διαδικασία να γίνει εύκολα και σωστά, ώστε να είστε βέβαιοι, ότι η διαθήκη σας έχει γίνει με σωστό τρόπο.  

Αν έχετε μετανιώσει για το περιεχόμενο της διαθήκης σας, μπορείτε εξ ίσου εύκολα είτε να την ανακαλέσετε (δηλαδή να την καταργήσετε), είτε να την τροποποιήσετε κάνοντας μια καινούρια.

Το Τμήμα Φύλαξης Διαθηκών του Ινστιτούτου υποχρεούται εκ του νόμου, όταν ενημερωθεί για το θάνατο του διαθέτη να παραδώσει τον φάκελο στο αρμόδιο Δικαστήριο όπου και δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση.

Η ιδιόγραφη διαθήκη όπως και κάθε διαθήκη, μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Προκειμένου το δικαστήριο να σχηματίσει άποψη περί της γνησιότητας της διαθήκης, το Ινστιτούτο  μαζί με τη διαθήκη παραδίδει στο πρόσωπο που μας έχετε υποδείξει, το ηλεκτρονικό αρχείο με το βίντεο σας, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα σας. Με τα στοιχεία αυτά μπορεί όποιος έχει έννομο συμφέρον να υποστηρίξει την γνησιότητα της διαθήκης.

Επίσης το “Διαθήκη on line”  ακολουθώντας την περιγραφόμενη απρόσωπη διαδικασία διασφαλίζει την απόλυτη εχεμύθεια. Έτσι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς μέσα από το περιβάλλον σας, ότι έχετε συντάξει διαθήκη. Η εχεμύθεια, σας απαλλάσει από τυχόν διατάραξη των σχέσεών σας με το οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον, καθώς και από την “περιέργεια” περί του “τι περιέχει η διαθήκη σας”.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που σας προσφέρει το “Διαθήκη on line” είναι ότι η διαθήκη σας δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί ή να αλλοιωθεί από κάποιο τυχαίο γεγονός ή από σκοπιμότητα τρίτου προσώπου. 

Μια ιδιόγραφη διαθήκη θα πρέπει να περιέχει κάποια βασικά στοιχεία ώστε να είναι έγκυρη όπως: α) την χρονολογία και τον τόπο όπου συντάχθηκε, β) τα πλήρη στοιχεία του διαθέτη (δηλ. αυτού που τη συντάσσει) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αριθμός ταυτότητας, γ) τα πλήρη ονοματεπώνυμα των ατόμων που καθιστά κληρονόμους του, δ) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία κληροδοτεί, με όσο κατά το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και σε ποιον από τους κληρονόμους αφήνει κάθε ένα από αυτά, ε) αναγραφή  τον μοναδικό αριθμό που του χορηγεί το “Διαθήκη on line” .  

Η εφαρμογή Διαθήκη online σας καθοδηγεί με οδηγίες βήμα-βήμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαθήκη σας συντάσσεται με έγκυρο τρόπο.

ΟΧΙ. Στα περισσότερα κράτη όπως και στην Ελλάδα, μια διαθήκη γραμμένη στο υπολογιστή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, αφού αφήνει πολλές υπόνοιες σχετικά με την γνησιότητά της. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να γράψετε τη διαθήκη σας χειρόγραφα, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον συμβολαιογράφο, προξενείο, ή άλλη αρμόδια αρχή.

Θα πρέπει να βρίσκεστε σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ώστε να αποτυπώσετε την πραγματική σας επιθυμία. Επίσης είναι σημαντικό να είστε μόνοι και ανεπηρέαστοι όταν γράφετε την διαθήκη και  να θυμάστε, ότι την διαθήκη μπορείτε να την ανακαλέσετε εσείς οι ίδιοι  οποτεδήποτε. Κανείς δεν μπορεί να σας δεσμεύσει σε τίποτα και για κανέναν λόγο.

Ο φάκελος φτάνει στο Ινστιτούτο σφραγισμένος και δεν τον ανοίγει κανείς και για κανένα λόγο, παρά μόνο το αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου να δημοσιεύσει τη διαθήκη, ώστε να αρχίσει αυτή να παράγει έννομα αποτελέσματα. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε τί περιείχε ο φάκελος σας, ούτε το περιεχόμενο της διαθήκης σας.

Όχι. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά το κείμενο της διαθήκη σας.  

Ο εκάστοτε διαθέτης οφείλει να γράφει τη διαθήκη του στην γλώσσα την οποία μπορεί να διαβάσει άλλως η διαθήκη του είναι άκυρη, η Ελληνική νομοθεσία δεν θέτει περιορισμούς ως προς την γλώσσα στην οποία θα έχει συνταχθεί η ιδιόγραφη διαθήκη. 

Ο νόμος προβλέπει, ότι για να συντάξει κανείς ιδιόγραφη διαθήκη θα πρέπει να έχει ηλικία άνω των 18 ετών και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Για το λόγο αυτό το “Διαθήκη on line” δεν δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε άτομα κάτω των 18 ετών. 

διαθήκη online
διαθήκη online